EvenTree klient architektka Eva Lövenhöferová

Eva Lövenhöferová je vyhledávaná architektka. Založila Studio Evalofa a už řadu let mění svým zákazníkům životy. Mění totiž prostředí u nich doma anebo v práci. Zeptali jsme se, co jí žene kupředu a z čeho čerpá.


Evo, je za Vámi hodně úspěšných realizací. Máte nějaké tajemství úspěchu? Něco, co Vás žene dál a co Vás motivuje?

Tajemstvím úspěchu je skutečnost, že mám svou práci ráda. Ráda vidím klienty spokojené, ráda hledám cesty ke zdokonalení zajetých procesů. Třeba se svými kolegy, ale i na kurzech týkajících se rozvoje firmy. Ty od agentury EvenTree jsou mi šité na míru. Moje děti by vám řekly, že snahu o zdokonalování a tlačení věcí dopředu mám v sobě. Tak nevím.


Založila jste Studio Evalofa. Nebýt součástí velkého studia a začít podnikat vyžaduje velkou dávku odvahy. Ale také zkušenosti a vědomosti. Mohu se zeptat, jak jste to všechno získala?

Rozvíjela jsem se samostatně už jako zaměstnanec švédské strojírenské firmy, kde jsem tvořila marketingovou strategii pro firmy střední a východní Evropy. Část mateřské dovolené jsem strávila v USA. Tam zesílil můj pocit zodpovědnosti. Být zodpovědný sám za sebe znamená nepřesouvat zodpovědnost na druhé. Taková škola života je k dlouhodobému fungování firmy třeba. A také odborné znalosti z oboru a znalosti pro fungování firmy. Proto jsem v okamžiku potřeby rozšířit avé aktivity začala navštěvovat kurzy EvenTree týkající se personalistiky, řízení firmy a obchodování. Díky tomu jsem opravdu aktivity expandovala. Navázala jsem dlouhodobou spolupráci se třemi stálými a několika příležitostnými kolegy a mnoha dodavateli z oboru. Dávám pravidelně možnost získat pracovní zkušenost teenagerům na veletrzích, což jako matka tří dětí považuji za důležité.


Jaké konkrétní kurzy Vás posunuly a jak?

Jako dnes si pamatuji, jak jsem na kurzu Jak vést a řídit firmu úspěšně I a Jak vést a řídit firmu úspěšně II s Martinem Čubou usilovně psala na klávesnici úkoly a poznámky, tvořila kostry strategického plánu i manažerského účetnictví. Po poslední mateřské jsem získala pocit, že musím umět zklidnit hlavu, a absolvovala Výcvik mindfulness. Naučila jsem se spoustu různých technik a některé používám stále. Velmi motivující jsou networkingové snídaně s hosty. Ti dokážou s nadhledem vyprávět o svém úspěchu i pádech. Mám tak trochu pocit, že cestou k úspěchuje je trocha znalostí, trocha drzosti a spousta snahy.


Chcete mi říci, že kombinace Vaší odvahy, zkušeností a kurzy EvenTree Vám dopomohla k úspěchu? Hezké. Bude zajímavé nastínit, jaký byl Váš pracovní posun za poslední dva roky. Nastíníte?

Tyto dva roky pro mě znamenaly restart po poslední mateřské a rozšíření firmy. K tomu jsem potřebovala na začátku odborné znalosti o řízení firmy a personalistice, které jsem získala na kurzech EvenTree. Odbornosti, které nejsou součástí oboru podnikání, jsem předala kolegyním. To se mi moc osvědčilo. Nyní plánujeme rozšíření aktivit firmy do dalšího segmentu, dost možná i ve spolupráci s EvenTree.


To zní úžasně! Máme se tedy na co těšit. Co konkrétně plánujete pro letošní rok? Chystáte nějaké novinky?

Velmi úspěšná je moje spolupráce s firmou ABF a prezentace firmy na veletrzích. Pro letošní rok plánujeme v rámci veletrhu Design Shaker novinku. Jedná se o workshop pro návštěvníky na téma Prostory pro život. Bude se konat v rámci veletrhu v PVA EXPO v pražských Letňanech v sobotu 23.3.2019 od 11.00. Konkrétně v kavárně Media Café v hale č. 3. Plánuji také zvětšit tým návrhářů, abych měla víc času na realizaci plánu rozšíření aktivit do dalšího segmentu trhu.


Je ještě něco, co byste potřebovala vědět, aby následoval další Váš posun?

Svůj rozvoj vidím v rovině osobní a pracovní. V té osobní bych se ráda zúčastnila kurzu Mindfulness v práci. Jeho minulý termín jsem bohužel nestihla. Také bych chtěla absolvovat kurz na nějaké zajímavé téma z oblasti personalistiky, protože lidé znamenají pro firmu možnost největšího zisku, ale zároveň největších nákladů a rizika. Samozřejmě snídaně se zajímavými hosty z businessu vždycky přijdou vhod. A ještě mě zaujal workshop Průšvih ve firmě? Zvládněte krizovou komunikaci na jedničku.


To zní více než nadějně. Znamená to, že pokud si odvážné duše dopřejí potřebné informace, nemůže je v jejich cestě za snem nikdo zastavit… Moc děkuji za pozitivně nabitý rozhovor a inspiraci. Přeji, ať se daří!


Za EvenTree
Eva Wolf Pechová