Marcela Roflíková začala rozvíjet mindfulness v Čechách v roce 2015. Od té doby ji učí manažery a zaměstnance ve firmách, děti a jejich rodiče, ale také učitele. Chtěli jsme se o mindfulness a Marcelině práci i životě dozvědět víc. Tak jsme se jí na to zeptali.


Marcelo, jako zakladatelka Českého mindfulness institutu, přiblížíte nám, co mindfulness znamená?

Mindfulness je zaměření pozornosti na to, co prožíváme v přítomném okamžiku. A přijmutí toho, co se nám v tom okamžiku děje. Když učím mindfulness, učím lidi pracovat s jejich pozorností. Všímat si toho, kde právě teď je. Bez posuzování, hodnocení a očekávání. Redukuje to stres, snižuje napětí či úzkost a pomáhá otevírat se změnám. Propagátorem mindfulness ve firemním prostředí byl Steve Jobs nebo stále je třeba firma Google. S mindfulness je to jako s hrou na hudební nástroj. Není to těžké, ale je třeba pravidelně cvičit. Mindfulness je pro každého, kdo chce plně žít svůj život. Právě teď.


To zní skvěle! Prozradíte, jak jste se k mindfulness dostala?

Mými prvními učiteli mindfulness byli babička s dědou. Hrávali jsme různé hry, třeba ‚co mi připomíná ten či onen mrak na obloze‘. Hraje se od vteřiny ke vteřině, protože obloha se neustále mění. Moje babička mě navíc naučila získávat od situací odstup. Říkala mi: „Holčičko moje, počítej si vždycky do deseti“. K obojímu jsem se při různých situacích ve svém životě vracívala. O mindfulness jsem se dozvěděla od kamarádky Alice a přihlásila se na výcvik u dr. Honzy Honzíka. Byla jsem nadšená! Opravdu to jde, nebýt otrokem svých myšlenek. Udělala jsem si výcvik výuky dětí a místo práce v korporátu začala učit ve školách. A pak se to všechno propojilo… Uvědomila jsem si, že korporátní prostředí znám a vím, jak v něm může mindfulness pomoci. Založila jsem Český mindfulness institut – moji vášeň a poslání. Umožňuji lidem uplatňovat svůj potenciál. Učím je žít tady a teď.


Co konkrétního přináší mindfulness do vašeho života? Ovlivňuje i vaše blízké?

Přináší mi lehkost bytí. V podstatě jsem se díky mindfulness naučila nerozdělovat věci na dobré a špatné. Stejně tak situace i lidi. Díky mindfulness pociťuji ve svém životě spoustu vděčnosti, radost, větší výkonnost v práci i hezčí a hluboké vztahy s lidmi. Doma na stole máme sklenici s papírky a tužkou. Rodina tam píše, když pocítí vděčnost nebo radost ve svém životě. Občas sklenici vysypeme a radujeme se nebo prožíváme vděčnost společně znovu. Nedávno jsem si uvědomila, že jsem přestala lpět na přesném plánování života. Víc si všímám svých potřeb. Méně se rozptyluji od toho, co právě dělám. Lépe tak dokončuji, co dokončit potřebuji. Jsem otevřenější, nemám prakticky žádné konfliktní situace.

No a moji blízcí? Na těch trénuji všechna cvičení, která zařazuji do mindfulness programů. Bavíme i učíme se tím zároveň. Oblíbená hra naší rodiny je na ‚naslouchání‘. Hrajeme ji v autě. Zvolíme téma a každý o něm 5 minut povídá bez přerušování ostatními. Hodně se tak toho o sobě dozvídáme.


Už nějakou dobu spolupracujete s EvenTree. Jak spolupráce začala?

Se zakladatelkou EvenTree, Petrou Koťátkovou, se známe přes 20 let. Spřátelily jsme se ve výcviku koučů během práce v telekomunikační společnosti. Před několika lety jsme se obě pustily do svého byznysu. Díky Petře jsem dostala mindfulness k pracujícím nebo podnikajícím maminkám. A tak naše spolupráce začala.


Jak spolupráce s EvenTree probíhá nyní?

V EvenTree dělám mindfulness programy pro veřejnost i firmy. Vymyslely jsme mindfulness dostupné pro maminky na mateřské dovolené nebo obchodní týmy s lokálním rozložením po celé republice skrze webináře. Petra už došla v mindfulness k programu pro pokročilé, což je pro naši spolupráci skvělé. Obě víme, o čem programy jsou a jaké benefity mohou účastníkům přinést. Taková spolupráce je obrovský dar a baví mě.


Na jaké akce mohou lidé přijít? EvenTree vypsalo například na 17.5. kurz o syndromu vyhoření. Co si z něj lidé odnesou?

Doporučuji veřejné 8 týdenní výcviky. Za tuto dobu si lze mindfulness dobře osvojit. Absolventi výcviků si pochvalují, že lépe zvládají náročné situace, mají více úsměvu na tváři, nerozčilují a nevztekají se tolik či lépe spí.

Syndrom vyhoření je velmi aktuální téma. Podle posledního výzkumu 1.psychiatrické kliniky Univerzity Karlovy je v české republice téměř 23 % lidí vyhořelých. To je téměř každý čtvrtý člověk. Tohle téma je dobré nebrat na lehkou váhu, ani když svou práci milujete. Mindfulness je nástrojem včasné prevence ale i podpory v léčbě. Takže myslím, že kurz o syndromu vyhoření je velmi praktický.


Jaké novinky chystáte s EvenTree do budoucna?

Chceme přiblížit mindfulness celé republice. Třeba právě díky webinářům kombinovaným s online lekcemi na živo, se kterými jsme už začaly. Rovněž prolínání mindfulness s ostatními dovednostmi, které rozvíjí Eventree, je skvělá cesta pro budoucí časy.  


Chystáte nějaké novinky i v Českém mindfulness institutu? A jak je to se změnami ve vašem soukromém životě, jsou nějaké na obzoru?

Chceme víc pracovat s ambasadory mindfulness ve firmách a institucích. To jsou lidé, kteří mindfulness ve svém životě používají a inspirují tak ostatní. S manažerkou z korporátu tvoříme unikátní knihu, jejímž cílem je inspirovat lidi z firem a dát jim praktický návod, jak se mindfulness naučit.

Můj život a život mé rodiny plyne moment od momentu. Snažíme se být spolu, když jsme spolu. Naslouchat si, když spolu mluvíme. Přeju si, aby tohle zůstalo. A pokud se to bude měnit, tak jen prohlubovat. Naším dlouhodobým plánem je bydlení v přírodě, ideálně u běžkařské stopy. Pro mě je to výzva, jak rozvíjet Institut tak, abych nebyla vázaná na Prahu. Chci pracovat na tom, aby programy Institutu byly dostupné všem, kdo o ně projeví zájem.


Krásný plán! Přeji, ať se podaří. Spolu se vším, co v Institutu i ve spolupráci s EvenTree plánujete. Seberozvoj a vzdělání jdou ruku v ruce se spokojeným životem. Tak ať se to daří nám všem! Děkuji za velmi inspirativní rozhovor.

Za EvenTree
Eva Wolf Pechová