Štěpánka Duchková vzdělávací kurzy EvenTree

Štěpánka Duchková umí dát cenné rady, které v boji s trémou skvěle pomáhají. Připraví vás na prezentaci produktů nebo služeb na veřejnosti či před kamerou. Investovat čas i finance do prezentačních dovedností se stoprocentně vyplatí. Nikdy totiž nevíte, kdy to budete připravovat. A jak se říká – štěstí přeje připraveným.


Štěpánko, jste dlouhodobě velmi populární lektorkou vzdělávacích kurzů EvenTree. Pomáháte zdokonalovat prezentační dovednosti a věnujete se také mediálnímu tréninku. Na co se účastníci kurzů s Vámi mohou těšit?

Mohou se těšit na vystoupení před televizní kamerou. Toho se mnozí lidé děsí, ale je to nesmírně přínosné – vidět se a slyšet se. A ještě když vám k tomu někdo dá zpětnou vazbu.


Štěpánka Duchková vzdělávací kurzy EvenTree

Jak dlouho se vzdělávacím kurzům a tréninkům věnujete a jak jste se k nim dostala?

Mediálním tréninkům a kurzům se věnuju už přes patnáct let. O tom, že takové kurzy existují, jsem se dozvěděla na konci 90. let ve Švýcarsku. Tam to byl tenkrát velký boom. A tehdy mě napadlo, že bych něco také chtěla zkusit.


Štěpánka Duchková vzdělává už přes patnáct let


Čemu se konkrétně věnujete na vzdělávacích kurzech EvenTree? V čem a jak se účastníci kurzu zdokonalí?

Připravuji je na vystoupení na veřejnosti. Sleduji jejich řeč těla, obsah projevu, rétoriku. A máme vždy domluvu, že jim upřímně řeknu, co vidím. Co se mi líbí, to pochválím. Kde vidím prostor pro zlepšení, tam řeknu a doporučím, jak by se to dalo dělat jinak.


Pro koho jsou takové kurzy vhodné? 

Pro každého, kdo musí prezentovat sebe nebo svůj projekt na veřejnosti, případně před televizní nebo youtubovou kamerou. Trénujeme i chování v televizním studiu při přímém přenosu.


Štěpánka Duchková vzdělávací kurzy EvenTree

S EvenTree spolupracujete i v rámci firemního vzdělávání. Jsou školení pro firmy jiné než kurzy pro jednotlivce? Pokud ano, tak v čem?

Neliší, podstata je stejná. Připravit se na perfektní a důvěryhodné vystoupení na veřejnosti.


Věnujete se klientům také v rámci individuálních tréninků. Jaké jsou jejich obvyklé potřeby nebo požadavky, s čím konkrétně jim můžete pomoci?  

Velmi častým požadavkem je dostat návod na odbourání trémy. Na to existují různé tipy a triky. I když já říkám, že malá tréma je důležitá. Udržuje člověka v koncentraci. Pochopitelně ta velká, která způsobuje výpadky paměti a červené fleky v obličeji a ve výstřihu, tak s tou se musí zamést.


Na Vašich školeních si účastníci kromě dobrých rad užijí často také dost legrace. Mám tedy na závěr trochu osobnější dotaz. Odnášíte si z kurzů a školení s EvenTree něco domů i Vy osobně?

V kurzech bývají účastníci z velmi široké škály oborů. Často musím připravovat otázky pro klienty, jejichž téma jsem doposud znala jen málo. A díky mediálním tréninkům se dozvím spoustu zajímavých věcí, třeba jak se taví kámen.


Děkujeme za přiblížení toho, co mohou lidé na Štěpánčiných kurzech u EvenTree zažít. Aktuální termíny kurzů najdete na webu EvenTree.

Za EvenTree
Eva Wolf Pechová