Alena Zborníková

 „Během své mnohaleté praxe jsem se pohybovala ve všech sférách komerční firmy. Ať už jako pozorovatel  či jako zaměstnanec, podřízený i nadřízený. Také jsem se účastnila školení, po kterých jsem často mívala pocit, že mi nic nového nedaly, protože „to už jsem slyšela mockrát“ a to vedlo k tomu, že jsem dokázala uplatnit jen minimum teorie. Díky těmto zkušenostem se snažím vést své tréninky co nejpraktičtější a nejužitečnější formou pro jejich účastníky.“

Alena při svých trénincích zásadně propojuje teorii s praxí. Specializuje se na rozvoj osobnosti, rozvoj interpersonálních dovedností, rozvoj a skutečné využití potenciálu, kterým každý z nás disponuje.

Projekty v oblasti rozvoje osobnosti a psychologie jednání se zabývá více než deset let. Působí v komerčním sektoru, neziskových organizacích i státní správě.

Při své práci využívá poznatky z dlouholeté práce s lidmi. Pro dosažení žádoucích výsledků využívá metodu Kaizen, která ve spojení s tréninkovým plánem dokáže dovést „malými kroky k velkým cílům.“

  • Manažerské dovednosti
  • obchodní dovednosti