Hana Hejsková

Certifikovaná lektorka, mentorka, mediální konzultantka a trenérka. S účastníky kurzů sdílí zkušenosti z mnohaleté praxe v oblasti vnitřní a vnější komunikace firem, vztahů s médii, včetně krizového a strategického public relations.

Hanka v minulosti řídila různorodé komunikační projekty v Čechách a na Slovensku. Byla ředitelkou korporátní komunikace a tiskovou mluvčí ve společnosti České aerolinie, řídila interní komunikaci Českého aeroholdingu byla šéfredaktorkou dvou firemních časopisů.  

Řadu let působila ve společnostech Telefónica O2 Czech Republic a Český Telecom, kde získala zkušenosti především v oblasti komunikace a Public Relations, řízení projektů a korporátního marketingu. Zaváděla také komunikační a PR aktivity Telefónica O2 Slovakia při jejím vstupu na slovenský  trh, současně byla první tiskovou mluvčí této společnosti. Několik let  zastupovala ČR v porotě mezinárodní komunikační soutěže European Excellence Awards. 

Od roku 2013 Hanka Hejsková  spolupracuje s firmami i jednotlivci  z různých oblastí podnikání a neziskového sektoru na přípravě i realizaci jejich firemní i osobní PR strategie. Velkým firmám i živnostníkům pomáhá rovněž s přípravou krizových komunikačních plánů. Ráda se věnuje i ženám a mužům, které chtějí posílit svou pozici na pracovním trhu, vybudovat svoji osobní značku. Práci poradkyně kombinuje s lektorskou a trenérskou činností.

Studovala pedagogiku, ekonomiku služeb a cestovní ruch, mezinárodní vztahy, řízení lidských zdrojů a řadu programů z oblasti komunikace.

 

  • Firemní PR strategie
  • KRIZOVÉ PR
  • Mediální tréninky
  • Prezentační dovednosti