Lucie Václavková

Lucie jako lektorka a poradkyně pomáhá klientům (převážně ženám) při hledání práce a rozjezdu vlastního podnikání. Při poradenství a ve svých kurzech propojuje personalistiku, marketing a kariérové poradenství.

Vystudovala ekonomiku, management a marketing na VŠE v Praze. Několik let zde pak učila personalistiku a zabývala se zkoumáním HR postupů a pracovních podmínek v různých typech organizací. Po té se v projektech neziskového sektoru věnovala kariérovému a podnikatelskému poradenství.

  • Personalistika
  • Marketing
  • Kariérové poradenství